News

Nasz wkład do Ośrodka Wczesnej Opieki Zdrowotnej

Spółka STAPRO również w tym roku wniosła swój wkład do Ośrodka Wczesnej Opieki Zdrowotnej, który dzięki naszej dotacji będzie mógł zakupić nowy samochód, który będzie wykorzystywany na przykład dla celów kulturalnych, sportowych i leczniczych oraz przedsięwzięć rehabilitacyjnych dla dzieci.


STAPRO
FONS Portal

FONS portál

Helpdesk

Helpdesk

STAPRO s. r. o.

Pernštýnské nám. 51
530 02 Pardubice
Republika Czeska
  +420 467 003 111
  stapro@stapro.cz