FONS Flexi

FONS Flexi jest to zestaw produktów i narzędzi
do konfiguracyjnego tworzenia skomplikowanych,
strukturyzowanych formularzy z definicją
workflow i złożoną logiką.

FONS Flexi

FONS Flexi jest to zestaw produktów i narzędzi do konfiguracyjnego tworzenia skomplikowanych, strukturyzowanych formularzy z definicją workflow i złożoną logiką, umożliwiający ustawienie parametrów kontroli i walidacji. Oprócz formularzy do wprowadzania danych umożliwia definiowanie wyjść statystycznych i eksport danych zgodnie ze zdefiniowanym interfejsem danych, co umożliwia włączenie do różnych krajowych albo specjalistycznych rejestrów.

25 %

zmniejszenie czasu na sprawozdawczość do rejestrów

5 %

kosztów preparatów transfuzyjnych

+25 %

więcej zbadanych pacjentów w ambulatoriach

Dokumentacja z badania pacjenta

Rejestry kardiologiczne

Ewidencja przypadków onkologicznych

Szpitalne infekcje

System wywoływania dla poczekalni

Efektywna terapia transfuzyjna

Zgody informacyjne

Niekorzystne zdarzenia

Niekorzystne zdarzenia niezwiązane z pacjentem

CO DALEJ?

Nie wiecie, który typ albo produkt nadaje się specjalnie dla Państwa?
Decyzje można podjąć również na podstawie konkretnego Segmentu lub typu Rozwiązania.

ALBO

STAPRO
FONS Portal

FONS portál

Helpdesk

Helpdesk

STAPRO s. r. o.

Pernštýnské nám. 51
530 02 Pardubice
Republika Czeska
  +420 467 003 111
  stapro@stapro.cz