FONS Integration

Łatwo zastępuje wymianę informacji papierowych
skuteczną, przyjazną i systemową komunikacją
elektroniczną użytkownika.

FONS Integration

Łatwo zastępuje wymianę informacji papierowych
skuteczną, przyjazną i systemową komunikacją
elektroniczną użytkownika.

FONS Integration

FONS Integration obejmuje sferę rozwiązań integracyjnych i komunikacyjnych oraz produktów do integracji różnych systemów do kompleksowych rozwiązań wymiany i udostępniania informacji zarówno w ramach zakładu opieki zdrowotnej, jak i nawzajem pomiędzy instytucjami świadczącymi tę opiekę. Integracją umożliwia natychmiastowy dostęp do informacji tam, gdzie są potrzebne, eliminuje dublowanie przygotowywania danych, zmniejsza poziom błędów. Rozwija autoryzowane i zabezpieczone wykorzystywanie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej.

+40 %

zwiększenie wydajności apteki

+5 %

zwiększenie limitów przepisywanych recept

80 %

kosztów przekazywania dokumentacji zdrowotnej

System zapisów internetowych

Jest to internetowa usługa rezerwacji do zamawiania usług opieki medycznej w systemie on-line przez Internet. Umożliwia pacjentom albo członkom ich rodzin, podobnie jak i ich lekarzom zaplanowanie i zamówienie przez Internet niezbędnych badań bezpośrednio w zakładach opieki zdrowotnej włączonych do systemu rezerwacji. System rezerwacji może być użytkowany, jako usługa w ramach województwa albo sieci zakładów opieki medycznej.

Zamawianie on-line

Jest usługą rezerwacji internetowej do zamawiania on-line czynności lekarskich przez Internet. Umożliwia pacjentom albo członkom ich rodzin podobnie, jako ich lekarzom prowadzącym zaplanowanie i zamówienie przez Internet niezbędnych badań bezpośrednio w zakładach opieki zdrowotnej włączonych do systemu rezerwacji. System rezerwacji może być użytkowany, jako usługa również w ramach województwa albo sieci zakładów opieki zdrowotnej.

FONS Integration Produktový list – FONS Integration Webdiář[/*]

MISE

Tworzy bardzo bezpieczne środowisko komunikacyjne do transmitowania wiadomości w dowolnym formacie (najczęściej w standardzie danych DASTA) między podłączonymi uczestnikami (świadczącymi usługi zdrowotne – PZS). Ta transmisja spełnia wymagania legislacyjne Republiki Czeskiej związane z poufnymi danymi. Usługa ma szerokie zastosowanie przy przekazywaniu zleceń laboratoryjnych i wyników, wyników prześwietleń, diagnoz lekarskich, itp. pomiędzy zakładami opieki zdrowotnej. MISE zapewnia transmisję zaszyfrowanych wiadomości na bazie standardowych protokołów do komunikacji elektronicznej.

Wojewódzkie Centrum Komunikacji

Są to usługi on-line umożliwiające bezpieczny i auditowany wgląd do informacji z podłączonych zakładów opieki zdrowotnej albo firm zapewniających doręczanie wiadomości pomiędzy nadawcą i odbiorcą. W przypadkach, kiedy odbiorca może nie być podłączony on-line, świadczone są też usługi asynchronicznej wymiany danych.

Transmisja

Jest przeznaczona do wymiany informacji on-line między Pogotowiem Ratunkowym, a innymi zakładami opieki zdrowotnej podłączonymi do systemu za pośrednictwem adapterów komunikacyjnych (węzłów). Umożliwia zbiorczy i szybki wgląd on-line do szybko zebranych informacji o stanie zdrowia pacjenta przy interwencji w terenie, wgląd do zapisów medycznych i elektroniczne przekazanie protokołu z wyjazdu do zakładu opieki zdrowotnej.

CO DALEJ?

Nie wiecie, który typ albo produkt nadaje się specjalnie dla Państwa?
Decyzje można podjąć również na podstawie konkretnego Segmentu lub typu Rozwiązania.

ALBO

STAPRO
FONS Portal

FONS portál

Helpdesk

Helpdesk

STAPRO s. r. o.

Pernštýnské nám. 51
530 02 Pardubice
Republika Czeska
  +420 467 003 111
  stapro@stapro.cz