FONS Reports

Udostępnia zbiorcze i szczegółowe zestawy menedżerskie
niezbędne do zarządzania i kontrolowania pracy
poszczególnych odcinków zakładu opieki zdrowotnej.

FONS Reports

FONS Reports udostępnia zbiorcze i szczegółowe zestawy menedżerskie niezbędne do zarządzania i kontrolowania pracy poszczególnych odcinków zakładu opieki zdrowotnej. Częścią produktu jest dedykowany interfejs dla menedżmentu przeznaczony do obserwowania kluczowych wskaźników kontrolnych. Drugi kompleksowy interfejs użytkownika doskonale nadaje się do wykrywania przyczyn i zależności przede wszystkim dzięki temu, że umożliwia analizę aż do poziomu podstawowych danych i ustawienie własnych filtrów i limitów.

FONS Reports Karta produktu – FONS Reports[/*]

+15 %

zwiększenie płatności od zakładów ubezpieczeń

75 %

zmniejszenie potrąceń regulacyjny

+10 %

zwiększenie efektywności świadczonej opieki

CO DALEJ?

Nie wiecie, który typ albo produkt nadaje się specjalnie dla Państwa?
Decyzje można podjąć również na podstawie konkretnego Segmentu lub typu Rozwiązania.

ALBO

STAPRO
FONS Portal

FONS portál

Helpdesk

Helpdesk

STAPRO s. r. o.

Pernštýnské nám. 51
530 02 Pardubice
Republika Czeska
  +420 467 003 111
  stapro@stapro.cz