Solutions

Nasze rozwiązania pomagają zakładom opieki zdrowotnej
w poprawie efektywności procesów administracyjnych i organizacyjnych,
zwiększają produktywność pracy, jakość opieki zdrowotnej i wspierają
zarządzanie na wszystkich jego poziomach.
EFEKTYWNIEJSZE
ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

Klinické systémy

Systemy kliniczne

Nasze systemy pokrywają użytkowanie klinicznych i specjalistycznych stanowisk pracy za pomocą szeregu połączonych ze sobą modułów umożliwiających prowadzenie dokumentacji medycznej i wykonywane całego szeregu czynności roboczych. Produkty zapewniają wprowadzenie niezbędnych danych administracyjnych, sporządzanie wykazów i danych statystycznych, wspierają pracę lekarzy i personelu przy dokumentowaniu stanu zdrowia pacjenta.

Kluczową zmianą w pojęciu systemu informatycznego jest przejście od systemu ewidencjonowania do systemu procesowego. W odróżnieniu od systemów ewidencyjnych, gdzie wykorzystanie danych jest z góry założone w zależności od stałej definicji struktury danych, możemy tu konfigurować zakres ewidencjonowanych danych według potrzeb kierownictwa szpitala tak, aby były do dyspozycji wszystkie niezbędne wskaźniku i charakterystyki. Dla maksymalnego otwarcia w kierunku innych systemów i integracji w ramach większego układu informatycznego system udostępnia ogólne usługi, które zapewnia z wykorzystaniem międzynarodowych (na przykład HL7) i lokalnych (DS4) standardów wymiany danych przez integrację w większy system (rozwiązania sieciowe i regionalne). Dla użytkowników ich prostota przejawi się w zachowaniu wszystkich ważnych funkcji aktualnych systemów z tym, że praca użytkowników z tym samym zestawem funkcji i danych wyraźnie się uprości. System zawiera funkcjonalności, które umożliwiają prowadzenie dokumentacji medycznej w formie bezpapierowej zgodnie z obowiązującą legislatywą.

FONS Enterprise

20 %

kosztów użytkowania na salach operacyjnych

+15 %

wzrost sprawozdawanych czynności

15 %

kosztów na leki i ewidencję SZM on-line

Manažerské systémy

Systemy menedżerskie

System menedżerski jest nadbudową systemów klinicznych, ekonomicznych, personalnych i innych systemów informatycznych użytkowanych w ramach zakładów opieki zdrowotnej. Umożliwia konsolidację danych do wykonywania analiz zapewniających globalny wgląd do wydajności i efektywności zakładu opieki zdrowotnej.

Zarządzania zakładem opieki medycznej albo ich siecią nie można sobie wyobrazić bez kompleksowego zestawu menedżerskich narzędzi do monitoringu kluczowych parametrów efektywności zakładu. Zapewniamy nie tylko wskaźniki o charakterze ekonomiczno-użytkowym, ale i szereg innych wskaźników klinicznych do kontroli i porównywania jakości i bezpieczeństwa świadczonej opieki zdrowotnej. Udostępniamy różne interfejsy użytkownika do interpretacji danych z bazy danych do zbiorczych informacji z wybranych raportów dla top menedżmentu i pracowników kierownictwa kliniki po analityczne interfejsy do szczegółowej analizy przyczyn zmian kluczowych monitorowanych parametrów. Do każdej rozwiązanej strefy są w FONS Reports przygotowane zestawy standardowych pytań, które wynikają z doświadczeń twórców i konsultantów produktu, a także z najlepszej praktyki wykorzystywanej w partnerskich szpitalach.

FONS Reports

75 %

zmniejszenie potrąceń regulacyjnych

100 %

bieżąca kontrola obserwowanych wskaźników

10 %

oszczędność nakładów na lekarstwa

Laboratorní systémy

Systemy laboratoryjne

System laboratoryjny wspiera specyficzne procesy robocze w specjalizacjach: biochemia, hematologia, immunologia, serologia, parazytologia, mykologia, wirusologia, cytologia, genetyka, cytogenetyka, bakteriologia, transfuzjologia, a nieodłączną częścią systemu jest też zintegrowany magazyn laboratoryjny do ewidencjonowania chemikaliów i materiału eksploatacyjnego.

System poprawia jakość ważnych medycznie wyjść przez wykorzystanie szerokiego wsparcia lekarskiej kontroli wyników z automatyczna obserwacja ich powiązań. Nasze produkty zapewniają zasadnicze zwiększenie efektywności zespołu laboratoryjnego, które osiąga się przez wspieranie współpracy lokalnie odrębnych laboratoriów z możliwością tworzenia z nich logicznych zespołów z jednakowymi wyjściami, zgodnym poziomem kontroli wewnętrznej (lekarskiej i chemicznej). Dysponujemy najszerszym wsparciem dla integracji z laboratoryjnymi technologiami na rynku. System dysponuje doskonałą kontrolą kosztów i pełną automatyzacją przygotowania wyjść dotyczących opieki dla wszystkich typów płatników. Poparcie dla akredytacji laboratorium odbywa się przez ustawienia procesów i wyjść dokumentacyjnych bezpośrednio w systemie informatycznym. Dostępność ważnych modułów roboczych przez Internet dla klientów laboratorium umożliwia zamawianie analiz laboratoryjnych i przeglądanie wyników. System umożliwia maksymalną elektronizację i bezpapierową eksploatację zgodnie z legislatywą i w ten sposób znacząco obniża pozostałe koszty eksploatacyjne.

FONS Openlims

70 %

skrócenie czasu niezbędnego do przyjęcia zlecenia

30 %

kosztów użytkowania technologii IT w sieciach laboratoriów

10 %

kosztów na technologie laboratoryjne

CO DALEJ?

Nie odpowiada Państwu podział według typu rozwiązania?
Zdecydować można również na podstawie konkretnego Segmentu.

ALBO

STAPRO
FONS Portal

FONS portál

Helpdesk

Helpdesk

STAPRO s. r. o.

Pernštýnské nám. 51
530 02 Pardubice
Republika Czeska
  +420 467 003 111
  stapro@stapro.cz