News

Seminarium dotyczące płatności za opiekę zdrowotną w szpitalach w roku 2016

14.12.2015 odbędzie się w Centrum Informacyjno-Kongresowym Szpitala Na Homolce doroczne seminarium dotyczące Rozporządzenia o płatnościach 2016, które będzie się zajmować praktycznymi kwestiami związanymi z płatnościami za opiekę zdrowotną świadczoną w szpitalach w roku 2016. Na seminariach wystąpią odpowiednio przygotowani specjaliści, którzy od wielu lat aktywnie zajmują się problematyką DRG, mechanizmami płatności i związkami umownymi z zakładami ubezpieczeń zdrowotnych. Bliższe informacje można znaleźć w załączonym zaproszeniu tutaj.


STAPRO
FONS Portal

FONS portál

Helpdesk

Helpdesk

STAPRO s. r. o.

Pernštýnské nám. 51
530 02 Pardubice
Republika Czeska
  +420 467 003 111
  stapro@stapro.cz